typescript

Poniżej macie wszystkie wpisy, które dotyczą programowania w języku TypeScript. Jest on prostym językiem silnie typowanym, który bardzo pomaga utrzymać aplikację w rydzach. Zapraszam do czytania!