back-end

Wszystko co wiąże się z tzw. backendem czyli programowaniem po stronie serwera.